ELÍAS, M. E. School Culture: Approaching a Complex Concept. Revista Electrónica Educare, v. 19, n. 2, p. 285-301, 1 maio 2015.