(1)
Baraona Cockerell, M. El Primer Brote: Origen Del Humanismo. RLDH 2021, 32.