(1)
Valencia Vásquez, E. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA HUMANISTA. EyS 2006, 11, 5-26.