[1]
E. Valencia Vásquez, PRINCIPIOS DE ECONOMÍA HUMANISTA, EyS, vol. 11, nº 29, p. 5-26, jul. 2006.