(1)
Garzón Martínez, M. Defender Fantasía: Hacia Un Modelo De Crítica Cultural Feminista. Ístmica 2018, 79-99.