(1)
Honduras, E. E. de F. I. La Cultura De La Desconfianza. Istmica 1998, 209-2018.