Risa y poesía. Cinco momentos centroamericanos. (2020). LETRAS, 68, 37-61. https://doi.org/10.15359/rl.2-68.2