Hernández Carmona, L. (2017). El ensayo lírico como experiencia estética-hermenéutica. LETRAS, (61), 13-37. https://doi.org/10.15359/rl.1-61.1