Hernández Carmona, L. (2017) El ensayo lírico como experiencia estética-hermenéutica, LETRAS, (61), pp. 13-37. doi: 10.15359/rl.1-61.1.