“RESEÑA DE LIBRO Humberto Ortega Figueroa (Cuba-Costa Rica): Críticas De Teatro Costarricense (San José: PROMESA, 2011)”. 2021. Repertorio Americano, no. 30 (June): 417. https://doi.org/10.15359/ra.1-30.34.