“RESEÑA DE LIBRO Humberto Ortega Figueroa (Cuba-Costa Rica): Críticas de teatro costarricense (San José: PROMESA, 2011)” (2021) Repertorio Americano, (30), p. 417. doi:10.15359/ra.1-30.34.