(1)
Guerra-Vilaboy, S. Nota Del Autor. TDNA 1, 29, 11-12.