[1]
S. Guerra-Vilaboy, Nota del autor, TDNA, vol. 29, pp. 11-12, 1.